امامزاده سلطان ابراهیم

سلطان ابراهیم نام یک امام زاده است که در استان خوزستان شهرستان ایذه و در بخش سوسن واقع شده است . اسم روستایی که این امامزاده در آن مدفون است کارتا می باشد .

اهالی این روستا همه از سادات و از نوادگان همین امامزاده هستند . مردم سرزمین بختیاری ارادت خاصی به این امامزاده دارند . طوری که سوگند به نام این امامزاده در گفتار آنها زیاد شنیده می شود . حتی ماشین نوشته های فراوانی را به نام این امامزاده می توان مشاهده کرد .

بارگاه ساخته شده بر روی مقبره از زمان های قدیم به جا مانده است . این بارگاه که به شکل یک کله قند است به دستور یکی از خوانین بختیاری و به همت او ساخته شده است . برای زیارت این بارگاه ملکوتی باید از ایذه به آنجا رهسپار شد که به خاطر کوهستانی بودن مسیر، جاده مناسبی ندارد . تا چند سال پیش اتومبیل تا نزدیکی های روستای کارتا و در این طرف دریاچه سد شهید عباسپور می رفت که بایستی برای رسیدن به بارگاه امامزاده به وسیله قایق از دریاچه سد عبور نمود .

اکنون از یک مسیر دیگری، می توان با اتومبیل، تا کنار بارگاه رفت

/ 0 نظر / 49 بازدید